Кампания за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН

www.unpa.sofimun.org

 
 

 
 

Координатор за България: фондация СОФИМОН