Кампания за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН

www.unpa.sofimun.org

 
 
 

Кампанията

За Кампанията

Кампанията за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН (ПАООН) е глобална мрежа от парламентарни и неправителствени организации, които проповядват гражданско представителство в Обединените Нации чрез демократично избрана камара. Кампанията бе лансирана през април 2007 година със събития в десет страни на четири континента. Участниците в тях са обединени в своята подкрепа на Призива на Кампанията за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН. Една Парламентарна Асамблея на ООН би била първото парламентарно тяло пряко представляващо гражданите на света в системата на ООН. Предвижда се то да е първата стъпка към дългосрочната цел за един световен парламент. Първата международна конференция се проведе през ноември 2007 в Двореца на нациите в Женева, втората конференция през ноември 2008 в Европейския парламент в Брюксел.

 

Кампанията и нейният призив се подкрепят от повече от 600 парламентаристи, 150 неправителствени организации и 2000 души от над 120 страни. Сред тях са и стотици изтъкнати лидери, в частност над 20 изпълняващи длъжността и бивши правителствени министри, няколко носители на Нобелова награда, 200 професора, множество лидери на гражданското общество, двама бивши министър-председатели и бившият Генерален секретар на ООН – Бутрос Бутрос-Гали. Подкрепата се увеличава постоянно.

 

Управляващ комитет

Управляващият комитет на Кампанията ръководи работата на нейния Секретариат и подпомага координацията на дейността на участниците. Той е съставен от Международното Дружество на Застрашените народи, Световното федерално движение, Визия 2020 и от Комитета за демократична ООН. Последният служи като Секретариат. Всеки член има собствени служители и ресурси, които са посветени на Кампанията. Членове на парламенти са тясно интегрирани в разискванията на Комитета.

 

 

 

 
 
 

Координатор за България: фондация СОФИМОН