Кампания за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН

www.unpa.sofimun.org

 
 
 

Идеята

Цели

Целта на Кампанията е да координира усилията за ПАООН в глобален план. Съществуващите програми целят да направят реклама на предложението в политически дебати и медиите, да улеснят създаването на регионални, национални и местни мрежи от хора, неправителствени организации и парламентаристи, които да популяризират ПАООН в сферите им на влияние; да улеснят контакти и дискусии с потенциални, добронамерени към кампанията, парламенти и правителства; и да се създаде експертиза и препоръки за политически действия.

 

Правомощия и функции

След създаването на Парламентарната Асамблея на ООН (ПАООН), с течение на времето ще бъде овластена с истински права на информация, участие и надзор в рамките на системата на ООН и Бретънуудските институции. Крайната цел е Асамблеята да еволюира от обикновена консултативна институция в пълноправен орган за съвместно взимане на решения, който да допълва Общото събрание на ООН.

 

Катализатор за промяна

Като уникална връзка между местните общности, парламентите, гражданското общество, системата на ООН и правителствата, ПАООН би могла да бъде важен катализатор за глобални промени. Инициаторите за нейното създаване предвиждат ПАООН да насърчи и подпомогне реформата на сегашната система от глобални институции за управление.

 

 

 

 
 
 

Координатор за България: фондация СОФИМОН