Кампания за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН

www.unpa.sofimun.org

 
 
 

Призивът за Парламентарна Асамблея на ООН

Международна петиция за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН

Човечеството е изправено пред задачата да осигури оцеляването и благосъстоянието на бъдещите поколения, както и съхраняването на съобразените с природата основи на живота на Земята. Ние сме убедени, че за да се справим с главните проблеми като социалното неравенство, разпространението на оръжия за масово унищожение, заплахата от тероризъм или застрашаването на глобалните екосистеми, всички човешки същества трябва да обединят своите усилия.

 

С цел осигуряване на международно сътрудничество, гарантиране на признаването и укрепването на легитимността на ООН, както и на увеличаването на капацитета й да действа, хората трябва да бъдат по-ефективно и пряко да бъдат включени в работата на ООН и нейните международни организации. Трябва да им бъде позволено да участват по-добре в дейностите на ООН. Ето защо ние препоръчваме постепенно осъществяване на демократичното участие и представителство на глобално ниво.

 

Ние предвиждаме създаването на консултативна Парламентарна Асамблея на ООН като задължителна стъпка. Като не правим необходима промяната на Устава на ООН на първо време, една важна връзка между ООН, организациите от системата на ООН, правителствата, националните парламенти и гражданското общество може да бъде постигната чрез такава асамблея.

 

Такава асамблея не само би била една нова институция, като глас на гражданите. Асамблеята ще бъде проява и средство за променено съзнание и разбиране на международната политика. Асамблеята би могла да бъде политически катализатор за по-нататъшно развитие на международната система и международното право. Тя би могла също да допринесе съществено за капацитета на ООН да реализира нейните високи цели и да повлияе на глобализацията по позитивен начин.

 

Парламентарната Асамблея на ООН би могла първоначално да бъде съставена от членове на национални парламенти. Стъпка по стъпка, трябва да й бъдат осигурени истински права на информация, участие и контрол по отношение на ООН и организациите от системата на ООН. На по-късен етап Асамблеята би могла да бъде пряко избираема.

 

Ние призоваваме ООН и правителствата на нейните държави-членки да създадат Парламентарна Асамблея в ООН. Ние се обръщаме към всички организации, хората, които взимат решения и гражданите, които са ангажирани с общия международен интерес да подкрепят този призив.

 

 

 
 
 

Координатор за България: фондация СОФИМОН