Кампания за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН

www.unpa.sofimun.org

 
 
 

Подкрепа

Европейският парламент, Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, Пан-Африканският парламент и Латиноамериканският парламент, както и други, са приели резолюции, които препоръчват създаването на ПАООН.

 

Какво може да направите Вие

Като отделна личност, моля дайте Вашето одобрение на призива на Кампанията за ПАООН и така покажете подкрепа си. Популяризирайте Кампанията във Вашите лични мрежи от контакти. Ако сте член на НПО, помолете неговото ръководство да се присъедини към Кампанията. Предложете Вашите професионални умения и пряко ни помогнете. Направете дарение. Посетете нашата интернет страница и научете какво още бихте могли да направите.

 

Като организация или като парламентарист, моля като първа стъпка да подпишете призива за ПАООН. Присъединете се към Кампанията и помогнете да се увеличи подкрепата за ПАООН по света.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Координатор за България: фондация СОФИМОН